Presidente de honor

Excmo.Sr. D. Alberto Núñez Feijóo
Presidente de la Xunta de Galicia

Miembros de honor

Jesús Vázquez Almuíña
Conselleiro de Sanidade

Rosa Quintana Carballo
Conselleira del Mar

Ángeles Vázquez Mejuto
Conselleira del Rural

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria

Martiño Noriega Sánchez
Alcalde de Santiago de Compostela

Juan Viaño Rey
Rector de la Universidad de Santiago

Juan Gestal Otero
Decano de la Facultad de Medicina

Luis Verde Remeseiro
Gerente de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago

José Castillo Sánchez
Director del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago

Rafael Tojo Sierra
Catedrático Emérito de Pediatría de la Universidad de Santiago de Compostela
Patrón de Honor de la Fundación Dieta Atlántica