Presidenta

Guadalupe Piñeiro Corrales

Vicepresidenta

Rosaura Leis Trabazo

Tesorera

Cristina Vázquez López

Secretaría

Ana Cantón Blanco

Vocal por Coruña

Fernando Ferrón Vidán y Gloria Lugo Rodríguez

Vocal por Lugo

Manuel Antonio Botana López

Vocal por Ourense

M. Teresa Fernández López

Vocal por Pontevedra

M. José Martínez

Vocal por enfermería

Flora Barreiro Pérez

Vocal de Nutrición y Dietética

María González Rodríguez